Her kan du sende oss filer:

 

PDF-fil til trykk

Det er viktig at pdf-filen lages som press-optimized (ex PDF/X 4a:2008) for å sikre at alle fonter som er brukt i dokumentet legges ved, og at bilder ikke komprimeres slik at de får lav oppløsning.
 
Velg følgende innstillinger i utskrift til PDF

  • Opp til PDF 1.6
  • Skjæremerker
  • 3 mm utfall
  • Bilder minst 220 dpi
  • Bilder skal være i CMYK eller gråtone
  • Sider i rett rekkefølge
  • Ingen oppslag (spreads)

 Velg følgende fargeprofiler

  • Ved trykking på bestrøket papir bør dokumentet ha CMYK-profilen Fogra39
  • Ved trykking på ubestrøket papir bør dokumentet ha CMYK-profilen Fogra 29

Vårt system er kalibrert opp mot disse.