Miljø

Aktiv Trykk AS er en bedrift som er godkjent for produksjon av svanemerkede trykksaker. Et Svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller Svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht. forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen. Trykkeriet bruker rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Det er også krav til trykkeriets avfallsmengde og system for avfallsgjenvinning.
 

SVANEMERKING PÅ TRYKKSAKER

Vi kan merke trykksaker som trykkes hos oss med Svanemerket, gitt under forutsetning at det trykkes på et miljøgodkjent papir. På denne måten kan du profilere at du er miljøbevisst i valg av trykkeri og papir. Svanemerking er noe du får uten ekstra kostnad.
Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette.

Last ned Svanemerket her: